JHBuild Results

Platform

Build Hostspfb.temp.csie.org
ArchitectureFreeBSD 11.0-RELEASE-p2 (amd64)
SystemFreeBSD 11.0-RELEASE-p6
Module Set['gnome-world', 'gnome-apps-3.24']
Start Time2016-12-25 03:00:38.310

Summary

Time Module Phases Status
2016-12-25 03:00:38.311gnome-common checkout ok
2016-12-25 03:00:41.195yelp-xsl checkout ok
2016-12-25 03:00:43.282yelp-tools checkout ok
2016-12-25 03:00:44.921jhbuild checkout configure build install ok
2016-12-25 03:01:02.895hicolor-icon-theme checkout ok
2016-12-25 03:01:02.958gtk-doc checkout ok
2016-12-25 03:01:07.340glib checkout ok
2016-12-25 03:01:22.216gobject-introspection checkout ok
2016-12-25 03:01:31.104atk checkout ok
2016-12-25 03:01:35.339harfbuzz checkout configure build install ok
2016-12-25 03:02:32.970pango checkout configure build install ok
2016-12-25 03:03:07.130gdk-pixbuf checkout configure build install ok
2016-12-25 03:04:20.856at-spi2-core checkout ok
2016-12-25 03:04:25.198at-spi2-atk checkout ok
2016-12-25 03:04:29.345gtk+-3 checkout configure build install ok
2016-12-25 03:15:37.440libcroco checkout ok
2016-12-25 03:15:41.496vala checkout ok
2016-12-25 03:15:51.031librsvg checkout configure build install ok
2016-12-25 03:16:37.695adwaita-icon-theme checkout configure build install ok
2016-12-25 03:19:19.299dconf checkout ok
2016-12-25 03:19:22.105accountsservice checkout configure build failed (help)
2016-12-25 03:20:02.482upower checkout ok
2016-12-25 03:20:09.393gdm checkout configure failed (help)
2016-12-25 03:20:34.892gnome-backgrounds checkout ok
2016-12-25 03:20:39.024gcab checkout ok
2016-12-25 03:20:42.269json-glib checkout ok
2016-12-25 03:20:45.757m4-common checkout ok
2016-12-25 03:20:48.356gsettings-desktop-schemas checkout ok
2016-12-25 03:20:51.359glib-networking checkout ok
2016-12-25 03:20:54.365libsoup checkout ok
2016-12-25 03:20:59.347appstream-glib checkout configure build install ok
2016-12-25 03:22:05.862colord checkout ok
2016-12-25 03:22:12.312colord-gtk checkout configure build install ok
2016-12-25 03:22:39.066gnome-desktop checkout configure build install ok
2016-12-25 03:23:21.579pcre2 checkout ok
2016-12-25 03:23:21.633vte checkout configure build install ok
2016-12-25 03:24:09.956gnome-color-manager checkout configure build install ok
2016-12-25 03:24:49.649gstreamer checkout ok
2016-12-25 03:25:03.452gst-plugins-base checkout configure build install ok
2016-12-25 03:27:36.203cogl checkout configure build install ok
2016-12-25 03:29:14.847clutter checkout configure build install ok
2016-12-25 03:34:03.520clutter-gtk checkout configure build install ok
2016-12-25 03:34:49.843geoclue checkout ok
2016-12-25 03:34:51.919libnotify checkout configure build install ok
2016-12-25 03:35:13.781libsecret checkout ok
2016-12-25 03:35:15.698graphene checkout ok
2016-12-25 03:35:18.954gst-plugins-bad checkout configure build install ok
2016-12-25 03:38:58.153gst-plugins-good checkout configure build install ok
2016-12-25 03:40:57.547librest checkout ok
2016-12-25 03:40:59.982telepathy-glib checkout ok
2016-12-25 03:41:03.898gnome-online-accounts checkout configure build install ok
2016-12-25 03:43:07.137geocode-glib checkout ok
2016-12-25 03:43:09.712libgweather checkout configure build install ok
2016-12-25 03:43:59.576PackageKit checkout configure build install ok
2016-12-25 03:45:00.054ibus checkout configure build install ok
2016-12-25 03:46:34.656gnome-settings-daemon checkout configure build install ok
2016-12-25 03:47:30.684libgtop checkout ok
2016-12-25 03:47:35.397sound-theme-freedesktop checkout ok
2016-12-25 03:47:35.423totem-pl-parser checkout ok
2016-12-25 03:47:38.070grilo checkout ok
2016-12-25 03:47:42.411clutter-gst checkout configure build install ok
2016-12-25 03:48:39.373gnome-video-effects checkout ok
2016-12-25 03:48:43.959cheese checkout configure build install ok
2016-12-25 03:49:28.981libpinyin checkout ok
2016-12-25 03:49:29.034ibus-libpinyin checkout configure build install ok
2016-12-25 03:49:49.830ibus-anthy checkout configure build install ok
2016-12-25 03:50:02.653ibus-hangul checkout configure build install ok
2016-12-25 03:50:06.309libgnomekbd checkout configure build install ok
2016-12-25 03:50:34.309gnome-control-center checkout configure build install ok
2016-12-25 03:51:53.085gnome-getting-started-docs checkout ok
2016-12-25 03:51:55.364gcr checkout configure build install ok
2016-12-25 03:52:49.222gnome-keyring checkout configure build install ok
2016-12-25 03:53:30.439gnome-session checkout configure build install ok
2016-12-25 03:53:50.820uhttpmock checkout ok
2016-12-25 03:53:52.617libgdata checkout configure build install ok
2016-12-25 03:56:31.386evolution-data-server checkout configure build install ok
2016-12-25 03:58:56.702gjs checkout ok
2016-12-25 03:59:03.464libxkbcommon checkout ok
2016-12-25 03:59:03.499zenity checkout configure build install ok
2016-12-25 04:00:11.453mutter checkout configure build install ok
2016-12-25 04:03:46.941telepathy-logger checkout ok
2016-12-25 04:03:52.384gnome-shell checkout configure build install ok
2016-12-25 04:06:02.252gnome-menus checkout ok
2016-12-25 04:06:05.628gnome-shell-extensions checkout configure build install ok
2016-12-25 04:06:26.863cantarell-fonts checkout configure build install ok
2016-12-25 04:06:38.847gnome-themes-standard checkout configure build install ok
2016-12-25 04:08:37.810gnome-user-docs checkout ok
2016-12-25 04:08:45.495gvfs checkout configure build install ok
2016-12-25 04:10:07.480mousetweaks checkout configure build install ok
2016-12-25 04:10:22.458pygobject checkout ok
2016-12-25 04:10:28.101pyatspi2 checkout ok
2016-12-25 04:10:33.786orca checkout configure build install ok
2016-12-25 04:11:36.049gssdp checkout ok
2016-12-25 04:11:39.447gupnp checkout configure build install ok
2016-12-25 04:12:32.469gupnp-av checkout configure build install ok
2016-12-25 04:12:57.500gupnp-dlna checkout configure build install ok
2016-12-25 04:13:37.189libgee checkout ok
2016-12-25 04:13:40.335libgrss checkout ok
2016-12-25 04:13:42.960libmediaart checkout configure build install ok
2016-12-25 04:14:07.400libgsf checkout ok
2016-12-25 04:14:11.762tracker checkout configure build install ok
2016-12-25 04:16:24.649rygel checkout configure build install ok
2016-12-25 04:18:32.586telepathy-mission-control checkout ok
2016-12-25 04:18:38.573vino checkout configure build install ok
2016-12-25 04:19:08.012meta-gnome-core-shell ok
2016-12-25 04:19:08.012baobab checkout configure build install ok
2016-12-25 04:19:30.259glade checkout configure build install ok
2016-12-25 04:21:54.056libpeas checkout configure build install ok
2016-12-25 04:23:02.254eog checkout configure build install ok
2016-12-25 04:24:11.764libhttpseverywhere checkout ok
2016-12-25 04:24:17.147epiphany checkout configure build install ok
2016-12-25 04:25:37.475gnome-autoar checkout ok
2016-12-25 04:25:40.936nautilus checkout configure build install ok
2016-12-25 04:27:22.647libgxps checkout ok
2016-12-25 04:27:25.029evince checkout configure build install ok
2016-12-25 04:30:18.018file-roller checkout configure build install ok
2016-12-25 04:31:20.006gtksourceview-3 checkout configure build install ok
2016-12-25 04:32:47.360gspell checkout configure build install ok
2016-12-25 04:33:40.936gedit checkout configure build install ok
2016-12-25 04:35:40.079gnome-calculator checkout configure build install ok
2016-12-25 04:36:47.166gnome-calendar checkout configure build install ok
2016-12-25 04:37:43.845gnome-characters checkout configure build install ok
2016-12-25 04:38:28.518gsound checkout ok
2016-12-25 04:38:31.044gnome-clocks checkout configure build install ok
2016-12-25 04:39:05.028folks checkout configure build install ok
2016-12-25 04:41:02.563libchamplain checkout configure build install ok
2016-12-25 04:41:48.633gnome-contacts checkout configure build install ok
2016-12-25 04:42:57.122libgfbgraph checkout configure build install ok
2016-12-25 04:43:20.384libzapojit checkout configure build install ok
2016-12-25 04:43:43.878gnome-online-miners checkout configure build install ok
2016-12-25 04:44:01.122libgepub checkout ok
2016-12-25 04:44:02.879gnome-documents checkout configure build install ok
2016-12-25 04:44:38.686gnome-font-viewer checkout configure build install ok
2016-12-25 04:44:55.179gnome-maps checkout configure build install ok
2016-12-25 04:45:14.934babl checkout ok
2016-12-25 04:45:16.871gegl checkout configure build install ok
2016-12-25 04:46:52.997gom checkout configure build install ok
2016-12-25 04:47:12.365grilo-plugins checkout ok
2016-12-25 04:47:14.364gnome-photos checkout configure build install ok
2016-12-25 04:47:57.383gnome-screenshot checkout configure build install ok
2016-12-25 04:48:09.085gnome-software checkout configure build failed (help)
2016-12-25 04:48:49.367libwnck checkout configure build install ok
2016-12-25 04:49:13.946mm-common checkout ok
2016-12-25 04:49:15.609libsigcplusplus-2.0 checkout ok
2016-12-25 04:49:18.895cairomm-1.0 checkout ok
2016-12-25 04:49:18.937glibmm-2.4 checkout ok
2016-12-25 04:49:21.622pangomm-1.4 checkout configure build install ok
2016-12-25 04:49:51.928atkmm-1.6 checkout ok
2016-12-25 04:49:53.811gtkmm-3 checkout configure build install ok
2016-12-25 04:53:39.606gnome-system-monitor checkout configure build install ok
2016-12-25 04:54:16.868gnome-terminal checkout configure build install ok
2016-12-25 04:54:41.948gnome-weather checkout configure build install ok
2016-12-25 04:54:54.757sushi checkout configure build install ok
2016-12-25 04:55:18.727totem checkout configure build install ok
2016-12-25 04:56:21.331yelp checkout configure build install ok
2016-12-25 04:56:44.794meta-gnome-core-utilities ok
2016-12-25 04:56:44.794meta-gnome-core ok
2016-12-25 04:56:44.794gnome-dictionary checkout configure build install ok
2016-12-25 04:57:12.541gnome-music checkout configure build install ok
2016-12-25 04:57:37.242seahorse checkout configure build install ok
2016-12-25 04:58:08.117meta-gnome-core-incubator ok
2016-12-25 04:58:08.118five-or-more checkout configure build install ok
2016-12-25 04:58:21.495four-in-a-row checkout configure build install ok
2016-12-25 04:58:34.908gnome-chess checkout configure build install ok
2016-12-25 04:59:00.301libgnome-games-support checkout configure build install ok
2016-12-25 04:59:23.644gnome-klotski checkout configure build install ok
2016-12-25 04:59:35.398gnome-mahjongg checkout configure build install ok
2016-12-25 04:59:48.230gnome-mines checkout configure build install ok
2016-12-25 05:00:01.417gnome-nibbles checkout configure build install ok
2016-12-25 05:00:15.152gnome-robots checkout configure build install ok
2016-12-25 05:00:29.486qqwing checkout ok
2016-12-25 05:00:29.500gnome-sudoku checkout configure build install ok
2016-12-25 05:00:57.194gnome-taquin checkout configure build install ok
2016-12-25 05:01:08.028gnome-tetravex checkout configure build install ok
2016-12-25 05:01:19.116hitori checkout configure build install ok
2016-12-25 05:01:46.740iagno checkout configure build install ok
2016-12-25 05:01:58.592lightsoff checkout configure build install ok
2016-12-25 05:02:09.955quadrapassel checkout configure build install ok
2016-12-25 05:02:22.441swell-foop checkout configure build install ok
2016-12-25 05:02:33.863tali checkout configure build install ok
2016-12-25 05:02:45.444meta-gnome-games ok
2016-12-25 05:02:45.444accerciser checkout configure build install ok
2016-12-25 05:02:56.484dconf-editor checkout configure build install ok
2016-12-25 05:03:04.684devhelp checkout configure build failed (help)
2016-12-25 05:03:28.419evolution checkout configure build install ok
2016-12-25 05:06:21.929ghex checkout configure build install ok
2016-12-25 05:06:41.204libgit2 checkout ok
2016-12-25 05:06:41.220libgit2-glib checkout ok
2016-12-25 05:06:43.804gitg checkout configure build install ok
2016-12-25 05:07:29.530gnome-code-assistance checkout ok
2016-12-25 05:07:31.753gnome-builder checkout configure build install ok
2016-12-25 05:11:10.301gnome-devel-docs checkout ok
2016-12-25 05:11:12.796gnome-nettool checkout configure build install ok
2016-12-25 05:11:36.153gnome-sound-recorder checkout configure build install ok
2016-12-25 05:11:51.993gnome-todo checkout configure build install ok
2016-12-25 05:12:34.469gnome-tweak-tool checkout configure build install ok
2016-12-25 05:12:42.350nautilus-sendto checkout configure build install ok
2016-12-25 05:12:58.565polari checkout configure build install ok
2016-12-25 05:13:28.411meta-gnome-apps-tested ok
2016-12-25 05:13:28.411gdl checkout configure build install ok
2016-12-25 05:13:52.800libgda-5.2 checkout configure build install ok
2016-12-25 05:16:16.149anjuta checkout configure build install ok
2016-12-25 05:19:06.918brasero checkout configure build install ok
2016-12-25 05:20:13.271d-feet checkout configure build install ok
2016-12-25 05:20:22.401easytag checkout configure build install ok
2016-12-25 05:20:54.473evolution-ews checkout configure build install ok
2016-12-25 05:21:08.851gtk+-2 checkout configure build install ok
2016-12-25 05:23:59.367libgnome-keyring checkout ok
2016-12-25 05:24:01.080gimp checkout configure build install ok
2016-12-25 05:28:16.144gnome-chat checkout configure build install ok
2016-12-25 05:28:58.313gnome-packagekit checkout configure build install ok
2016-12-25 05:29:29.967gnome-system-log checkout configure build install ok
2016-12-25 05:29:48.316gucharmap checkout configure build install ok
2016-12-25 05:30:17.025latexila checkout configure build install ok
2016-12-25 05:30:57.686libsigcplusplus checkout ok
2016-12-25 05:30:59.998glibmm checkout ok
2016-12-25 05:31:02.648gdlmm checkout configure build install ok
2016-12-25 05:31:32.735gtksourceviewmm checkout configure failed (help)
2016-12-25 05:31:46.671nemiver checkout configure build install ok
2016-12-25 05:33:50.461valadoc checkout configure build install ok
2016-12-25 05:34:17.145gconf checkout configure build install ok
2016-12-25 05:34:39.303aisleriot checkout configure build install ok
2016-12-25 05:35:18.887alacarte checkout ok
2016-12-25 05:35:20.613dia checkout configure build install ok
2016-12-25 05:37:05.689gnome-news checkout configure build install ok
2016-12-25 05:37:14.568goffice checkout configure build install ok
2016-12-25 05:38:22.440pygobject-python2 checkout ok
2016-12-25 05:38:24.618gnumeric checkout configure build install ok
2016-12-25 05:40:49.389gthumb checkout configure build install ok
2016-12-25 05:42:49.422rhythmbox checkout configure build install ok
2016-12-25 05:44:18.838finish

The following modules failed to build

accountsservice, gdm, gnome-software, devhelp, gtksourceviewmm