JHBuild Results

Platform

Build Hostspfb.temp.csie.org
ArchitectureFreeBSD 11.0-RELEASE-p2 (amd64)
SystemFreeBSD 11.0-RELEASE-p6
Module Set['gnome-world', 'gnome-apps-3.24']
Start Time2017-01-11 03:00:35.347

Summary

Time Module Phases Status
2017-01-11 03:00:35.347gnome-common checkout ok
2017-01-11 03:00:38.222yelp-xsl checkout ok
2017-01-11 03:00:40.334yelp-tools checkout ok
2017-01-11 03:00:41.951jhbuild checkout configure build install ok
2017-01-11 03:00:57.030hicolor-icon-theme checkout ok
2017-01-11 03:00:57.061gtk-doc checkout ok
2017-01-11 03:00:59.934glib checkout ok
2017-01-11 03:01:13.428gobject-introspection checkout ok
2017-01-11 03:01:20.971atk checkout configure build install ok
2017-01-11 03:02:22.123harfbuzz checkout configure build failed (help)
2017-01-11 03:03:06.363pango checkout ok
2017-01-11 03:03:10.905gdk-pixbuf checkout configure build install ok
2017-01-11 03:04:36.998at-spi2-core checkout ok
2017-01-11 03:04:41.071at-spi2-atk checkout configure build install ok
2017-01-11 03:04:59.857gtk+-3 checkout configure build install ok
2017-01-11 03:15:33.286libcroco checkout ok
2017-01-11 03:15:36.891vala checkout configure build install ok
2017-01-11 03:17:11.017librsvg checkout configure build install ok
2017-01-11 03:17:50.785adwaita-icon-theme checkout configure build install ok
2017-01-11 03:20:55.617dconf checkout configure build install ok
2017-01-11 03:21:31.389accountsservice checkout configure build failed (help)
2017-01-11 03:22:10.918upower checkout ok
2017-01-11 03:22:18.228gdm checkout configure failed (help)
2017-01-11 03:22:43.593gnome-backgrounds checkout ok
2017-01-11 03:22:47.772gcab checkout configure build install ok
2017-01-11 03:23:14.495json-glib checkout ok
2017-01-11 03:23:17.763m4-common checkout ok
2017-01-11 03:23:20.142gsettings-desktop-schemas checkout ok
2017-01-11 03:23:22.701glib-networking checkout ok
2017-01-11 03:23:25.236libsoup checkout configure build install ok
2017-01-11 03:24:15.125appstream-glib checkout configure build install ok
2017-01-11 03:25:12.862colord checkout ok
2017-01-11 03:25:19.543colord-gtk checkout configure build install ok
2017-01-11 03:25:46.066gnome-desktop checkout configure build install ok
2017-01-11 03:26:31.592pcre2 checkout ok
2017-01-11 03:26:31.661vte checkout configure build install ok
2017-01-11 03:27:28.702gnome-color-manager checkout configure build install ok
2017-01-11 03:28:31.199gstreamer checkout ok
2017-01-11 03:28:46.445gst-plugins-base checkout configure build install ok
2017-01-11 03:31:31.281cogl checkout configure build install ok
2017-01-11 03:33:00.505clutter checkout configure build install ok
2017-01-11 03:37:58.425clutter-gtk checkout configure build install ok
2017-01-11 03:39:07.962geoclue checkout configure build install ok
2017-01-11 03:39:42.486libnotify checkout configure build install ok
2017-01-11 03:40:04.709libsecret checkout ok
2017-01-11 03:40:06.801graphene checkout configure build install ok
2017-01-11 03:40:50.700gst-plugins-bad checkout configure build install ok
2017-01-11 03:44:48.765gst-plugins-good checkout configure build install ok
2017-01-11 03:46:41.725librest checkout configure build install ok
2017-01-11 03:47:09.310telepathy-glib checkout configure build install ok
2017-01-11 03:49:54.823gnome-online-accounts checkout configure build install ok
2017-01-11 03:51:08.275geocode-glib checkout configure build install ok
2017-01-11 03:51:31.874libgweather checkout configure build install ok
2017-01-11 03:52:08.783PackageKit checkout configure build install ok
2017-01-11 03:52:50.779ibus checkout configure build install ok
2017-01-11 03:54:09.449gnome-settings-daemon checkout configure build install ok
2017-01-11 03:54:45.839libgtop checkout ok
2017-01-11 03:54:47.917sound-theme-freedesktop checkout ok
2017-01-11 03:54:47.928totem-pl-parser checkout configure build install ok
2017-01-11 03:55:15.260grilo checkout configure build install ok
2017-01-11 03:55:39.586clutter-gst checkout configure build install ok
2017-01-11 03:56:14.375gnome-video-effects checkout ok
2017-01-11 03:56:18.512cheese checkout configure build install ok
2017-01-11 03:57:03.489libpinyin checkout ok
2017-01-11 03:57:03.507ibus-libpinyin checkout configure build install ok
2017-01-11 03:57:28.451ibus-anthy checkout configure build install ok
2017-01-11 03:57:43.408ibus-hangul checkout configure build install ok
2017-01-11 03:57:47.702libgnomekbd checkout configure build install ok
2017-01-11 03:59:04.584gnome-control-center checkout configure build install ok
2017-01-11 04:00:55.752gnome-getting-started-docs checkout ok
2017-01-11 04:01:02.677gcr checkout configure build install ok
2017-01-11 04:02:18.594gnome-keyring checkout configure build install ok
2017-01-11 04:03:28.244gnome-session checkout configure build install ok
2017-01-11 04:04:09.030uhttpmock checkout configure build install ok
2017-01-11 04:04:41.515libgdata checkout configure build install ok
2017-01-11 04:05:53.383evolution-data-server checkout configure build install ok
2017-01-11 04:08:34.903gjs checkout configure build install ok
2017-01-11 04:09:42.496libxkbcommon checkout ok
2017-01-11 04:09:42.545zenity checkout configure build install ok
2017-01-11 04:10:24.168mutter checkout configure build install ok
2017-01-11 04:14:19.807telepathy-logger checkout configure build install ok
2017-01-11 04:15:07.589gnome-shell checkout configure build install ok
2017-01-11 04:17:28.825gnome-menus checkout ok
2017-01-11 04:17:33.932gnome-shell-extensions checkout configure build install ok
2017-01-11 04:17:59.277cantarell-fonts checkout configure build install ok
2017-01-11 04:18:11.474gnome-themes-standard checkout configure build install ok
2017-01-11 04:20:16.066gnome-user-docs checkout configure build install ok
2017-01-11 04:23:31.028gvfs checkout configure build install ok
2017-01-11 04:25:37.340mousetweaks checkout configure build install ok
2017-01-11 04:25:54.652pygobject checkout configure build install ok
2017-01-11 04:26:27.622pyatspi2 checkout configure build install ok
2017-01-11 04:26:40.350orca checkout configure build install ok
2017-01-11 04:27:33.616gssdp checkout configure build install ok
2017-01-11 04:28:01.971gupnp checkout configure build install ok
2017-01-11 04:28:32.126gupnp-av checkout configure build install ok
2017-01-11 04:28:51.854gupnp-dlna checkout configure build install ok
2017-01-11 04:29:24.396libgee checkout configure build install ok
2017-01-11 04:29:50.743libgrss checkout configure build install ok
2017-01-11 04:30:19.392libmediaart checkout configure build install ok
2017-01-11 04:30:42.693libgsf checkout ok
2017-01-11 04:30:46.022tracker checkout configure build install ok
2017-01-11 04:32:54.182rygel checkout configure build install ok
2017-01-11 04:35:23.322telepathy-mission-control checkout configure build install ok
2017-01-11 04:36:40.112vino checkout configure build install ok
2017-01-11 04:37:10.248meta-gnome-core-shell ok
2017-01-11 04:37:10.249baobab checkout configure build install ok
2017-01-11 04:37:37.664glade checkout configure build install ok
2017-01-11 04:39:31.969libpeas checkout configure build install ok
2017-01-11 04:40:21.770eog checkout configure build install ok
2017-01-11 04:41:49.623libhttpseverywhere checkout configure build install ok
2017-01-11 04:42:00.448epiphany checkout configure build install ok
2017-01-11 04:43:33.125gnome-autoar checkout ok
2017-01-11 04:43:37.519nautilus checkout configure build install ok
2017-01-11 04:45:37.071libgxps checkout ok
2017-01-11 04:45:39.924evince checkout configure build install ok
2017-01-11 04:48:28.602file-roller checkout configure build install ok
2017-01-11 04:48:57.665gtksourceview-3 checkout configure build install ok
2017-01-11 04:50:01.213gspell checkout configure build install ok
2017-01-11 04:50:36.801gedit checkout configure build install ok
2017-01-11 04:51:29.888gnome-calculator checkout configure build install ok
2017-01-11 04:52:04.697gnome-calendar checkout configure build install ok
2017-01-11 04:52:49.024gnome-characters checkout configure build install ok
2017-01-11 04:53:25.492gsound checkout configure build install ok
2017-01-11 04:53:44.242gnome-clocks checkout configure build install ok
2017-01-11 04:54:06.137folks checkout configure build install ok
2017-01-11 04:55:41.629libchamplain checkout configure build install ok
2017-01-11 04:56:15.272gnome-contacts checkout configure build install ok
2017-01-11 04:56:45.389libgfbgraph checkout configure build install ok
2017-01-11 04:57:01.368libzapojit checkout configure build install ok
2017-01-11 04:57:20.240gnome-online-miners checkout configure build install ok
2017-01-11 04:57:37.874libgepub checkout configure build install ok
2017-01-11 04:57:52.233gnome-documents checkout configure build install ok
2017-01-11 04:58:23.673gnome-font-viewer checkout configure build install ok
2017-01-11 04:58:39.843gnome-maps checkout configure build install ok
2017-01-11 04:58:58.044babl checkout ok
2017-01-11 04:58:59.911gegl checkout configure build install ok
2017-01-11 05:00:32.189gom checkout configure build install ok
2017-01-11 05:00:50.419grilo-plugins checkout configure build install ok
2017-01-11 05:01:29.159gnome-photos checkout configure build install ok
2017-01-11 05:02:10.477gnome-screenshot checkout configure build install ok
2017-01-11 05:02:21.619gnome-software checkout configure build install ok
2017-01-11 05:03:16.810libwnck checkout configure build install ok
2017-01-11 05:03:43.539mm-common checkout ok
2017-01-11 05:03:45.522libsigcplusplus-2.0 checkout ok
2017-01-11 05:03:48.050cairomm-1.0 checkout ok
2017-01-11 05:03:48.092glibmm-2.4 checkout ok
2017-01-11 05:03:50.930pangomm-1.4 checkout configure build install ok
2017-01-11 05:04:13.228atkmm-1.6 checkout configure build install ok
2017-01-11 05:04:39.182gtkmm-3 checkout configure build install ok
2017-01-11 05:08:24.537gnome-system-monitor checkout configure build install ok
2017-01-11 05:09:00.123gnome-terminal checkout configure build install ok
2017-01-11 05:09:28.951gnome-weather checkout configure build install ok
2017-01-11 05:09:48.321sushi checkout configure build install ok
2017-01-11 05:10:10.857totem checkout configure build install ok
2017-01-11 05:11:23.167yelp checkout configure build install ok
2017-01-11 05:11:46.093meta-gnome-core-utilities ok
2017-01-11 05:11:46.093meta-gnome-core ok
2017-01-11 05:11:46.093gnome-dictionary checkout configure build install ok
2017-01-11 05:12:13.374gnome-music checkout configure build install ok
2017-01-11 05:12:37.597seahorse checkout configure build install ok
2017-01-11 05:13:04.514meta-gnome-core-incubator ok
2017-01-11 05:13:04.514five-or-more checkout configure build install ok
2017-01-11 05:13:18.553four-in-a-row checkout configure build install ok
2017-01-11 05:13:31.869gnome-chess checkout configure build install ok
2017-01-11 05:13:58.569libgnome-games-support checkout configure build install ok
2017-01-11 05:14:21.132gnome-klotski checkout configure build install ok
2017-01-11 05:14:33.321gnome-mahjongg checkout configure build install ok
2017-01-11 05:14:46.467gnome-mines checkout configure build install ok
2017-01-11 05:15:00.336gnome-nibbles checkout configure build install ok
2017-01-11 05:15:15.790gnome-robots checkout configure build install ok
2017-01-11 05:15:32.882qqwing checkout ok
2017-01-11 05:15:32.913gnome-sudoku checkout configure build install ok
2017-01-11 05:16:02.988gnome-taquin checkout configure build install ok
2017-01-11 05:16:13.513gnome-tetravex checkout configure build install ok
2017-01-11 05:16:25.439hitori checkout configure build install ok
2017-01-11 05:16:49.361iagno checkout configure build install ok
2017-01-11 05:17:02.250lightsoff checkout configure build install ok
2017-01-11 05:17:14.450quadrapassel checkout configure build install ok
2017-01-11 05:17:28.143swell-foop checkout configure build install ok
2017-01-11 05:17:39.982tali checkout configure build install ok
2017-01-11 05:17:52.165meta-gnome-games ok
2017-01-11 05:17:52.165accerciser checkout configure build install ok
2017-01-11 05:18:03.574dconf-editor checkout configure build install ok
2017-01-11 05:18:16.977devhelp checkout configure build failed (help)
2017-01-11 05:18:43.055evolution checkout configure build install ok
2017-01-11 05:21:53.809ghex checkout configure build install ok
2017-01-11 05:22:13.465libgit2 checkout ok
2017-01-11 05:22:13.492libgit2-glib checkout ok
2017-01-11 05:22:15.752gitg checkout configure build install ok
2017-01-11 05:23:00.903gnome-code-assistance checkout configure build install ok
2017-01-11 05:23:18.433gnome-builder checkout configure build install ok
2017-01-11 05:26:59.023gnome-devel-docs checkout ok
2017-01-11 05:27:01.340gnome-nettool checkout configure build install ok
2017-01-11 05:27:21.608gnome-sound-recorder checkout configure build install ok
2017-01-11 05:27:37.441gnome-todo checkout configure build install ok
2017-01-11 05:28:19.212gnome-tweak-tool checkout configure build install ok
2017-01-11 05:28:27.056nautilus-sendto checkout configure build install ok
2017-01-11 05:28:43.123polari checkout configure build install ok
2017-01-11 05:29:13.237meta-gnome-apps-tested ok
2017-01-11 05:29:13.237gdl checkout configure build install ok
2017-01-11 05:29:37.519libgda-5.2 checkout configure build install ok
2017-01-11 05:31:59.639anjuta checkout configure build install ok
2017-01-11 05:34:47.326brasero checkout configure build install ok
2017-01-11 05:36:04.857d-feet checkout configure build install ok
2017-01-11 05:36:13.967easytag checkout configure build install ok
2017-01-11 05:36:43.359evolution-ews checkout configure build install ok
2017-01-11 05:37:00.765gtk+-2 checkout configure build install ok
2017-01-11 05:39:47.995libgnome-keyring checkout ok
2017-01-11 05:39:49.601gimp checkout configure failed (help)
2017-01-11 05:40:25.249gnome-chat checkout configure build install ok
2017-01-11 05:41:05.427gnome-packagekit checkout configure build install ok
2017-01-11 05:41:33.464gnome-system-log checkout configure build install ok
2017-01-11 05:41:51.707gucharmap checkout configure build install ok
2017-01-11 05:42:20.190latexila checkout configure build install ok
2017-01-11 05:42:59.088libsigcplusplus checkout ok
2017-01-11 05:43:01.334glibmm checkout ok
2017-01-11 05:43:04.044gdlmm checkout configure build install ok
2017-01-11 05:43:34.250gtksourceviewmm checkout configure failed (help)
2017-01-11 05:43:48.059nemiver checkout configure build install ok
2017-01-11 05:45:51.087valadoc checkout configure build install ok
2017-01-11 05:46:38.767gconf checkout configure build install ok
2017-01-11 05:47:01.613aisleriot checkout configure build install ok
2017-01-11 05:47:41.010alacarte checkout ok
2017-01-11 05:47:42.752dia checkout configure build install ok
2017-01-11 05:49:28.839gnome-news checkout configure build install ok
2017-01-11 05:49:38.146goffice checkout configure build install ok
2017-01-11 05:50:46.246pygobject-python2 checkout configure build install ok
2017-01-11 05:51:05.615gnumeric checkout configure build install ok
2017-01-11 05:53:32.407gthumb checkout configure build install ok
2017-01-11 05:55:31.403rhythmbox checkout configure build install ok
2017-01-11 05:57:01.289finish

The following modules failed to build

harfbuzz, accountsservice, gdm, devhelp, gimp, gtksourceviewmm