JHBuild Results

Platform

Build Hostspfb.temp.csie.org
ArchitectureFreeBSD 11.0-RELEASE-p2 (amd64)
SystemFreeBSD 11.0-RELEASE-p7
Module Set['gnome-world', 'gnome-apps-3.24']
Start Time2017-01-14 03:00:48.225

Summary

Time Module Phases Status
2017-01-14 03:00:48.225gnome-common checkout ok
2017-01-14 03:00:51.187yelp-xsl checkout ok
2017-01-14 03:00:53.287yelp-tools checkout ok
2017-01-14 03:00:54.918jhbuild checkout configure build install ok
2017-01-14 03:01:35.808hicolor-icon-theme checkout ok
2017-01-14 03:01:35.864gtk-doc checkout ok
2017-01-14 03:01:40.445glib checkout ok
2017-01-14 03:01:53.231gobject-introspection checkout ok
2017-01-14 03:01:59.802atk checkout ok
2017-01-14 03:02:05.081harfbuzz checkout ok
2017-01-14 03:02:14.666pango checkout ok
2017-01-14 03:02:18.936gdk-pixbuf checkout ok
2017-01-14 03:02:28.059at-spi2-core checkout ok
2017-01-14 03:02:31.757at-spi2-atk checkout ok
2017-01-14 03:02:35.292gtk+-3 checkout configure build install ok
2017-01-14 03:13:01.988libcroco checkout ok
2017-01-14 03:13:05.325vala checkout ok
2017-01-14 03:13:18.329librsvg checkout ok
2017-01-14 03:13:24.805adwaita-icon-theme checkout configure build install ok
2017-01-14 03:16:07.783dconf checkout ok
2017-01-14 03:16:11.244accountsservice checkout configure build failed (help)
2017-01-14 03:17:23.562upower checkout ok
2017-01-14 03:17:30.565gdm checkout configure failed (help)
2017-01-14 03:17:55.035gnome-backgrounds checkout ok
2017-01-14 03:17:58.410gcab checkout ok
2017-01-14 03:18:01.250json-glib checkout ok
2017-01-14 03:18:04.517m4-common checkout ok
2017-01-14 03:18:06.885gsettings-desktop-schemas checkout configure build install ok
2017-01-14 03:18:27.314glib-networking checkout configure build install ok
2017-01-14 03:18:55.216libsoup checkout ok
2017-01-14 03:19:01.211appstream-glib checkout configure build install ok
2017-01-14 03:20:09.193colord checkout ok
2017-01-14 03:20:15.552colord-gtk checkout configure build install ok
2017-01-14 03:20:45.131gnome-desktop checkout configure build install ok
2017-01-14 03:21:30.272pcre2 checkout ok
2017-01-14 03:21:30.321vte checkout configure build install ok
2017-01-14 03:22:22.561gnome-color-manager checkout configure build install ok
2017-01-14 03:23:13.260gstreamer checkout configure build install ok
2017-01-14 03:25:14.793gst-plugins-base checkout configure build install ok
2017-01-14 03:27:53.383cogl checkout configure build install ok
2017-01-14 03:29:36.594clutter checkout configure build install ok
2017-01-14 03:34:37.112clutter-gtk checkout configure build install ok
2017-01-14 03:35:28.451geoclue checkout ok
2017-01-14 03:35:30.416libnotify checkout configure build install ok
2017-01-14 03:35:52.143libsecret checkout ok
2017-01-14 03:35:54.097graphene checkout ok
2017-01-14 03:35:58.712gst-plugins-bad checkout configure build install ok
2017-01-14 03:40:17.529gst-plugins-good checkout configure build install ok
2017-01-14 03:42:46.181librest checkout ok
2017-01-14 03:42:48.353telepathy-glib checkout ok
2017-01-14 03:42:52.204gnome-online-accounts checkout configure build install ok
2017-01-14 03:44:47.739geocode-glib checkout ok
2017-01-14 03:44:50.601libgweather checkout configure build install ok
2017-01-14 03:45:38.208PackageKit checkout configure build install ok
2017-01-14 03:46:39.836ibus checkout configure build install ok
2017-01-14 03:48:36.069gnome-settings-daemon checkout configure build install ok
2017-01-14 03:49:19.721libgtop checkout ok
2017-01-14 03:49:21.834sound-theme-freedesktop checkout ok
2017-01-14 03:49:21.871totem-pl-parser checkout ok
2017-01-14 03:49:23.646grilo checkout ok
2017-01-14 03:49:25.552clutter-gst checkout configure build install ok
2017-01-14 03:49:54.449gnome-video-effects checkout configure build install ok
2017-01-14 03:50:01.994cheese checkout configure build install ok
2017-01-14 03:50:31.441libpinyin checkout ok
2017-01-14 03:50:31.456ibus-libpinyin checkout configure build install ok
2017-01-14 03:50:52.113ibus-anthy checkout configure build install ok
2017-01-14 03:51:04.753ibus-hangul checkout configure build install ok
2017-01-14 03:51:07.926libgnomekbd checkout configure build install ok
2017-01-14 03:51:36.584gnome-control-center checkout configure build install ok
2017-01-14 03:52:47.290gnome-getting-started-docs checkout ok
2017-01-14 03:52:49.477gcr checkout configure build install ok
2017-01-14 03:53:44.318gnome-keyring checkout configure build install ok
2017-01-14 03:54:17.801gnome-session checkout configure build install ok
2017-01-14 03:54:40.806uhttpmock checkout ok
2017-01-14 03:54:43.331libgdata checkout configure build install ok
2017-01-14 03:55:30.150evolution-data-server checkout configure build install ok
2017-01-14 03:57:56.934gjs checkout configure build install ok
2017-01-14 03:58:56.722libxkbcommon checkout ok
2017-01-14 03:58:56.736zenity checkout configure build install ok
2017-01-14 03:59:34.495mutter checkout configure build install ok
2017-01-14 04:03:11.515telepathy-logger checkout ok
2017-01-14 04:03:15.201gnome-shell checkout configure build install ok
2017-01-14 04:05:04.031gnome-menus checkout configure build install ok
2017-01-14 04:05:37.914gnome-shell-extensions checkout configure build install ok
2017-01-14 04:05:56.082cantarell-fonts checkout configure build install ok
2017-01-14 04:06:08.545gnome-themes-standard checkout configure build install ok
2017-01-14 04:07:44.564gnome-user-docs checkout ok
2017-01-14 04:07:52.491gvfs checkout configure build install ok
2017-01-14 04:09:15.273mousetweaks checkout configure build install ok
2017-01-14 04:09:31.175pygobject checkout ok
2017-01-14 04:09:37.776pyatspi2 checkout ok
2017-01-14 04:09:42.545orca checkout configure build install ok
2017-01-14 04:10:54.013gssdp checkout ok
2017-01-14 04:10:57.556gupnp checkout configure build install ok
2017-01-14 04:11:37.060gupnp-av checkout configure build install ok
2017-01-14 04:11:59.206gupnp-dlna checkout configure build install ok
2017-01-14 04:12:34.422libgee checkout ok
2017-01-14 04:12:37.372libgrss checkout ok
2017-01-14 04:12:40.109libmediaart checkout ok
2017-01-14 04:12:42.607libgsf checkout ok
2017-01-14 04:12:46.502tracker checkout ok
2017-01-14 04:12:58.484rygel checkout configure build install ok
2017-01-14 04:15:19.080telepathy-mission-control checkout ok
2017-01-14 04:15:23.305vino checkout configure build install ok
2017-01-14 04:16:20.827meta-gnome-core-shell ok
2017-01-14 04:16:20.828baobab checkout configure build install ok
2017-01-14 04:17:02.714glade checkout configure build install ok
2017-01-14 04:19:34.539libpeas checkout configure build install ok
2017-01-14 04:20:38.220eog checkout configure build install ok
2017-01-14 04:22:33.473libhttpseverywhere checkout ok
2017-01-14 04:22:39.590epiphany checkout configure build install ok
2017-01-14 04:24:48.403gnome-autoar checkout ok
2017-01-14 04:24:53.284nautilus checkout configure build install ok
2017-01-14 04:27:15.812libgxps checkout configure build install ok
2017-01-14 04:27:51.916evince checkout configure build install ok
2017-01-14 04:32:44.216file-roller checkout configure build install ok
2017-01-14 04:33:38.200gtksourceview-3 checkout configure build install ok
2017-01-14 04:35:25.209gspell checkout configure build install ok
2017-01-14 04:36:37.039gedit checkout configure build install ok
2017-01-14 04:39:41.699gnome-calculator checkout configure build install ok
2017-01-14 04:41:09.106gnome-calendar checkout configure build install ok
2017-01-14 04:41:57.092gnome-characters checkout configure build install ok
2017-01-14 04:42:42.171gsound checkout ok
2017-01-14 04:42:44.583gnome-clocks checkout configure build install ok
2017-01-14 04:43:21.304folks checkout configure build install ok
2017-01-14 04:45:43.422libchamplain checkout configure build install ok
2017-01-14 04:46:33.155gnome-contacts checkout configure build install ok
2017-01-14 04:47:15.842libgfbgraph checkout configure build install ok
2017-01-14 04:47:36.750libzapojit checkout configure build install ok
2017-01-14 04:48:15.948gnome-online-miners checkout configure build install ok
2017-01-14 04:48:40.666libgepub checkout ok
2017-01-14 04:48:43.399gnome-documents checkout configure build install ok
2017-01-14 04:49:56.671gnome-font-viewer checkout configure build install ok
2017-01-14 04:50:17.720gnome-maps checkout configure build install ok
2017-01-14 04:50:44.417babl checkout configure build install ok
2017-01-14 04:51:19.089gegl checkout configure build install ok
2017-01-14 04:53:48.490gom checkout ok
2017-01-14 04:53:50.746grilo-plugins checkout ok
2017-01-14 04:53:53.519gnome-photos checkout configure build install ok
2017-01-14 04:55:35.835gnome-screenshot checkout configure build install ok
2017-01-14 04:55:52.946gnome-software checkout configure build install ok
2017-01-14 04:57:39.773libwnck checkout configure build install ok
2017-01-14 04:58:18.657mm-common checkout ok
2017-01-14 04:58:20.515libsigcplusplus-2.0 checkout ok
2017-01-14 04:58:22.925cairomm-1.0 checkout ok
2017-01-14 04:58:23.009glibmm-2.4 checkout ok
2017-01-14 04:58:27.199pangomm-1.4 checkout ok
2017-01-14 04:58:31.661atkmm-1.6 checkout ok
2017-01-14 04:58:34.231gtkmm-3 checkout configure build install ok
2017-01-14 05:03:15.573gnome-system-monitor checkout configure build install ok
2017-01-14 05:04:22.511gnome-terminal checkout configure build install ok
2017-01-14 05:06:04.277gnome-weather checkout configure build install ok
2017-01-14 05:07:15.034sushi checkout configure build install ok
2017-01-14 05:08:19.032totem checkout configure build install ok
2017-01-14 05:10:24.884yelp checkout configure build install ok
2017-01-14 05:11:12.901meta-gnome-core-utilities ok
2017-01-14 05:11:12.901meta-gnome-core ok
2017-01-14 05:11:12.902gnome-dictionary checkout configure build install ok
2017-01-14 05:12:49.393gnome-music checkout configure build install ok
2017-01-14 05:13:44.120seahorse checkout configure build install ok
2017-01-14 05:14:48.293meta-gnome-core-incubator ok
2017-01-14 05:14:48.293five-or-more checkout configure build install ok
2017-01-14 05:15:29.589four-in-a-row checkout configure build install ok
2017-01-14 05:16:01.468gnome-chess checkout configure build install ok
2017-01-14 05:16:46.924libgnome-games-support checkout configure build install ok
2017-01-14 05:17:16.540gnome-klotski checkout configure build install ok
2017-01-14 05:17:38.671gnome-mahjongg checkout configure build install ok
2017-01-14 05:18:28.112gnome-mines checkout configure build install ok
2017-01-14 05:19:22.164gnome-nibbles checkout configure build install ok
2017-01-14 05:19:57.809gnome-robots checkout configure build install ok
2017-01-14 05:20:37.431qqwing checkout ok
2017-01-14 05:20:37.509gnome-sudoku checkout configure build install ok
2017-01-14 05:21:43.733gnome-taquin checkout configure build install ok
2017-01-14 05:22:09.149gnome-tetravex checkout configure build install ok
2017-01-14 05:23:01.683hitori checkout configure build install ok
2017-01-14 05:23:36.100iagno checkout configure build install ok
2017-01-14 05:24:04.440lightsoff checkout configure build install ok
2017-01-14 05:24:34.389quadrapassel checkout configure build install ok
2017-01-14 05:25:13.950swell-foop checkout configure build install ok
2017-01-14 05:25:51.206tali checkout configure build install ok
2017-01-14 05:26:18.121meta-gnome-games ok
2017-01-14 05:26:18.122accerciser checkout configure build install ok
2017-01-14 05:26:53.386dconf-editor checkout configure build install ok
2017-01-14 05:27:11.796devhelp checkout configure build failed (help)
2017-01-14 05:27:43.664evolution checkout configure build install ok
2017-01-14 05:34:43.953ghex checkout configure build install ok
2017-01-14 05:35:24.627libgit2 checkout ok
2017-01-14 05:35:24.674libgit2-glib checkout ok
2017-01-14 05:35:28.371gitg checkout configure build install ok
2017-01-14 05:36:46.031gnome-code-assistance checkout ok
2017-01-14 05:36:49.759gnome-builder checkout configure build install ok
2017-01-14 05:43:15.323gnome-devel-docs checkout ok
2017-01-14 05:43:18.365gnome-nettool checkout configure build install ok
2017-01-14 05:43:41.189gnome-sound-recorder checkout configure build install ok
2017-01-14 05:43:57.962gnome-todo checkout configure build install ok
2017-01-14 05:44:42.459gnome-tweak-tool checkout configure build install ok
2017-01-14 05:44:54.022nautilus-sendto checkout configure build install ok
2017-01-14 05:45:09.157polari checkout configure build install ok
2017-01-14 05:45:40.821meta-gnome-apps-tested ok
2017-01-14 05:45:40.822gdl checkout configure build install ok
2017-01-14 05:46:06.239libgda-5.2 checkout configure build install ok
2017-01-14 05:48:37.268anjuta checkout configure build install ok
2017-01-14 05:51:38.565brasero checkout configure build install ok
2017-01-14 05:53:34.468d-feet checkout configure build install ok
2017-01-14 05:54:06.103easytag checkout configure build install ok
2017-01-14 05:55:03.323evolution-ews checkout configure build install ok
2017-01-14 05:56:01.488gtk+-2 checkout ok
2017-01-14 05:56:33.261libgnome-keyring checkout ok
2017-01-14 05:56:39.426gimp checkout configure failed (help)
2017-01-14 05:58:24.915gnome-chat checkout configure build install ok
2017-01-14 05:59:49.639gnome-packagekit checkout configure build install ok
2017-01-14 06:00:36.545gnome-system-log checkout configure build install ok
2017-01-14 06:01:13.279gucharmap checkout configure build install ok
2017-01-14 06:02:05.176latexila checkout configure build install ok
2017-01-14 06:03:25.001libsigcplusplus checkout ok
2017-01-14 06:03:30.703glibmm checkout ok
2017-01-14 06:03:39.976gdlmm checkout configure build install ok
2017-01-14 06:04:24.899gtksourceviewmm checkout configure failed (help)
2017-01-14 06:04:42.316nemiver checkout configure build install ok
2017-01-14 06:07:35.312valadoc checkout ok
2017-01-14 06:07:38.703gconf checkout configure build install ok
2017-01-14 06:08:02.951aisleriot checkout configure build install ok
2017-01-14 06:08:46.490alacarte checkout configure build install ok
2017-01-14 06:08:55.486dia checkout ok
2017-01-14 06:08:57.780gnome-news checkout configure build install ok
2017-01-14 06:09:06.649goffice checkout configure build install ok
2017-01-14 06:10:20.186pygobject-python2 checkout ok
2017-01-14 06:10:22.455gnumeric checkout configure build install ok
2017-01-14 06:12:47.637gthumb checkout configure build install ok
2017-01-14 06:14:47.137rhythmbox checkout configure build install ok
2017-01-14 06:16:16.804finish

The following modules failed to build

accountsservice, gdm, devhelp, gimp, gtksourceviewmm