JHBuild Results

Platform

Build Hostspfb.temp.csie.org
ArchitectureFreeBSD 11.0-RELEASE-p8 (amd64)
SystemFreeBSD 11.0-RELEASE-p8
Module Set['gnome-world', 'gnome-apps-3.24']
Start Time2017-04-11 03:00:21.173

Summary

Time Module Phases Status
2017-04-11 03:00:21.174gnome-common checkout ok
2017-04-11 03:00:23.816yelp-xsl checkout ok
2017-04-11 03:00:25.872yelp-tools checkout ok
2017-04-11 03:00:28.093jhbuild checkout configure build install ok
2017-04-11 03:00:47.773hicolor-icon-theme checkout ok
2017-04-11 03:00:47.813gtk-doc checkout configure build install ok
2017-04-11 03:01:10.899glib checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 03:14:56.991gobject-introspection checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 03:16:38.079atk checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 03:17:16.964harfbuzz checkout ok
2017-04-11 03:17:24.555pango checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 03:18:11.553gdk-pixbuf checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 03:18:59.053at-spi2-core checkout ok
2017-04-11 03:19:04.294at-spi2-atk checkout ok
2017-04-11 03:19:07.781gtk+-3 checkout configure build failed (help)
2017-04-11 03:25:26.636libcroco checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 03:26:23.210vala checkout configure build install ok
2017-04-11 03:28:06.872librsvg checkout configure build failed (help)
2017-04-11 03:28:48.684adwaita-icon-theme checkout ok
2017-04-11 03:28:54.993dconf checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 03:29:10.641accountsservice checkout configure build failed (help)
2017-04-11 03:29:45.605upower checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 03:30:19.118gdm checkout configure failed (help)
2017-04-11 03:30:40.487gnome-backgrounds checkout ok
2017-04-11 03:30:42.524gcab checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 03:31:05.503json-glib checkout ok
2017-04-11 03:31:07.864m4-common checkout ok
2017-04-11 03:31:10.287gsettings-desktop-schemas checkout ok
2017-04-11 03:31:13.058glib-networking checkout configure build install ok
2017-04-11 03:31:40.049libsoup checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 03:32:28.446appstream-glib checkout ok
2017-04-11 03:32:31.964colord checkout configure build failed (help)
2017-04-11 03:33:06.139colord-gtk checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 03:33:30.981gnome-desktop checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 03:33:59.379pcre2 checkout ok
2017-04-11 03:33:59.466vte checkout configure build failed (help)
2017-04-11 03:34:43.653gnome-color-manager checkout ok
2017-04-11 03:34:47.296gstreamer checkout configure build install ok
2017-04-11 03:38:02.082gst-plugins-base checkout configure build install ok
2017-04-11 03:43:59.797cogl checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 03:45:35.136clutter checkout ok
2017-04-11 03:45:43.669clutter-gtk checkout ok
2017-04-11 03:45:46.385geoclue checkout configure build failed (help)
2017-04-11 03:46:11.515libnotify checkout ok
2017-04-11 03:46:14.021libsecret checkout ok
2017-04-11 03:46:16.965graphene checkout ok
2017-04-11 03:46:21.335gst-plugins-bad checkout configure build install ok
2017-04-11 03:50:40.568gst-plugins-good checkout configure build install ok
2017-04-11 03:52:49.516WebKit checkout configure build failed (help)
2017-04-11 03:53:59.020librest checkout ok
2017-04-11 03:54:01.688telepathy-glib checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 03:57:02.924gnome-online-accounts checkout ok
2017-04-11 03:57:11.546geocode-glib checkout configure build failed (help)
2017-04-11 03:57:50.375libgweather checkout ok
2017-04-11 03:57:55.402PackageKit checkout ok
2017-04-11 03:58:02.576ibus checkout ok
2017-04-11 03:58:02.769gnome-settings-daemon checkout ok
2017-04-11 03:58:12.225libgtop checkout ok
2017-04-11 03:58:18.222sound-theme-freedesktop checkout ok
2017-04-11 03:58:18.257gmime3 checkout configure build failed (help)
2017-04-11 03:59:10.542totem-pl-parser checkout configure build failed (help)
2017-04-11 03:59:45.654grilo checkout ok
2017-04-11 03:59:50.540clutter-gst checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 04:02:03.065gnome-video-effects checkout configure build install ok
2017-04-11 04:02:12.566cheese checkout configure build failed (help)
2017-04-11 04:04:19.046libpinyin checkout ok
2017-04-11 04:04:19.123ibus-libpinyin checkout ok
2017-04-11 04:04:19.179ibus-anthy checkout ok
2017-04-11 04:04:19.243ibus-hangul checkout ok
2017-04-11 04:04:19.276libgnomekbd checkout ok
2017-04-11 04:04:22.623gnome-control-center checkout configure build install ok
2017-04-11 04:08:12.689gnome-getting-started-docs checkout ok
2017-04-11 04:08:19.009gcr checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 04:09:56.855gnome-keyring checkout ok
2017-04-11 04:10:04.028gnome-session checkout ok
2017-04-11 04:10:13.313uhttpmock checkout configure build failed (help)
2017-04-11 04:10:39.517libgdata checkout ok
2017-04-11 04:10:45.634evolution-data-server checkout configure build install ok
2017-04-11 04:13:14.256gjs checkout configure build failed (help)
2017-04-11 04:13:58.605libxkbcommon checkout ok
2017-04-11 04:13:58.634zenity checkout ok
2017-04-11 04:14:04.626mutter checkout configure build failed (help)
2017-04-11 04:17:40.481telepathy-logger checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 04:18:49.547gnome-shell checkout configure failed (help)
2017-04-11 04:19:40.204gnome-menus checkout ok
2017-04-11 04:19:42.703gnome-shell-extensions checkout ok
2017-04-11 04:19:48.103cantarell-fonts checkout configure build install ok
2017-04-11 04:19:59.115gnome-themes-standard checkout configure build install ok
2017-04-11 04:21:35.003gnome-user-docs checkout configure build install ok
2017-04-11 04:24:47.296gvfs checkout configure build install ok
2017-04-11 04:26:15.613mousetweaks checkout ok
2017-04-11 04:26:18.561pygobject checkout configure build install ok
2017-04-11 04:26:56.579pyatspi2 checkout configure build install ok
2017-04-11 04:27:10.252orca checkout configure build install ok
2017-04-11 04:28:20.561gssdp checkout ok
2017-04-11 04:28:22.751gupnp checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 04:28:50.308gupnp-av checkout ok
2017-04-11 04:28:52.764gupnp-dlna checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 04:29:28.631libgee checkout configure build install ok
2017-04-11 04:29:57.720libgrss checkout ok
2017-04-11 04:29:59.834libmediaart checkout configure build failed (help)
2017-04-11 04:30:17.871libgsf checkout ok
2017-04-11 04:30:20.788tracker checkout configure build failed (help)
2017-04-11 04:31:45.095rygel checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 04:33:48.164telepathy-mission-control checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 04:34:25.027vino checkout configure build install ok
2017-04-11 04:35:03.641meta-gnome-core-shell ok
2017-04-11 04:35:03.642baobab checkout configure build install ok
2017-04-11 04:35:46.400glade checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 04:37:39.552libpeas checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 04:38:36.053eog checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 04:40:40.538meson checkout ok
2017-04-11 04:40:55.946libhttpseverywhere checkout configure build install ok
2017-04-11 04:41:13.591epiphany checkout configure build install ok
2017-04-11 04:44:12.070gnome-autoar checkout ok
2017-04-11 04:44:17.955nautilus checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 04:45:19.547libgxps checkout ok
2017-04-11 04:45:21.236evince checkout configure build failed (help)
2017-04-11 04:46:31.582file-roller checkout ok
2017-04-11 04:46:33.995gtksourceview-3 checkout configure build failed (help)
2017-04-11 04:47:02.995gspell checkout configure build failed (help)
2017-04-11 04:47:27.974gedit checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 04:48:17.817gnome-calculator checkout configure build install ok
2017-04-11 04:48:46.955gnome-calendar checkout configure build install ok
2017-04-11 04:49:29.838gnome-characters checkout configure build install ok
2017-04-11 04:50:06.023gsound checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 04:50:24.461gnome-clocks checkout configure build install ok
2017-04-11 04:50:44.853folks checkout configure build install ok
2017-04-11 04:52:12.936libchamplain checkout ok
2017-04-11 04:52:14.744gnome-contacts checkout configure build install ok
2017-04-11 04:53:08.749libgfbgraph checkout ok
2017-04-11 04:53:10.359libzapojit checkout ok
2017-04-11 04:53:11.664gnome-online-miners checkout ok
2017-04-11 04:53:13.342libgepub checkout ok
2017-04-11 04:53:15.096gnome-documents checkout ok
2017-04-11 04:53:18.524gnome-font-viewer checkout ok
2017-04-11 04:53:20.347gnome-maps checkout configure build install ok
2017-04-11 04:53:42.663babl checkout ok
2017-04-11 04:53:44.538gegl checkout ok
2017-04-11 04:53:48.234gom checkout ok
2017-04-11 04:53:49.875grilo-plugins checkout ok
2017-04-11 04:53:52.035gnome-photos checkout ok
2017-04-11 04:53:55.764gnome-screenshot checkout ok
2017-04-11 04:53:57.543valgrind checkout failed (help)
2017-04-11 04:53:58.344gnome-software checkout configure failed (help)
2017-04-11 04:54:12.752libwnck checkout ok
2017-04-11 04:54:14.838mm-common checkout ok
2017-04-11 04:54:16.624libsigcplusplus-2.0 checkout ok
2017-04-11 04:54:18.918cairomm-1.0 checkout ok
2017-04-11 04:54:18.960glibmm-2.4 checkout ok
2017-04-11 04:54:21.853pangomm-1.4 checkout ok
2017-04-11 04:54:23.865atkmm-1.6 checkout ok
2017-04-11 04:54:25.752gtkmm-3 checkout ok
2017-04-11 04:54:28.547gnome-system-monitor checkout ok
2017-04-11 04:54:31.926gnome-terminal checkout ok
2017-04-11 04:54:36.810gnome-weather checkout configure build install ok
2017-04-11 04:54:51.859sushi checkout configure build install ok
2017-04-11 04:55:54.738totem checkout configure build failed (help)
2017-04-11 05:00:41.589yelp checkout ok
2017-04-11 05:00:43.833meta-gnome-core-utilities ok
2017-04-11 05:00:43.833meta-gnome-core ok
2017-04-11 05:00:43.833gnome-dictionary checkout ok
2017-04-11 05:00:45.714gnome-music checkout configure build install ok
2017-04-11 05:01:08.056seahorse checkout configure build install ok
2017-04-11 05:01:30.115meta-gnome-core-incubator ok
2017-04-11 05:01:30.115five-or-more checkout ok
2017-04-11 05:01:32.264four-in-a-row checkout ok
2017-04-11 05:01:34.276gnome-chess checkout configure build install ok
2017-04-11 05:01:58.887libgnome-games-support checkout configure build install ok
2017-04-11 05:02:24.957gnome-klotski checkout configure build install ok
2017-04-11 05:02:36.981gnome-mahjongg checkout configure build install ok
2017-04-11 05:02:49.171gnome-mines checkout configure build install ok
2017-04-11 05:03:03.663gnome-nibbles checkout configure build install ok
2017-04-11 05:03:23.064gnome-robots checkout configure build install ok
2017-04-11 05:03:38.973qqwing checkout ok
2017-04-11 05:03:39.006gnome-sudoku checkout configure build install ok
2017-04-11 05:04:10.334gnome-taquin checkout configure build install ok
2017-04-11 05:04:20.974gnome-tetravex checkout configure build install ok
2017-04-11 05:04:32.590hitori checkout ok
2017-04-11 05:04:34.305iagno checkout configure build install ok
2017-04-11 05:04:46.211lightsoff checkout configure build install ok
2017-04-11 05:04:59.799quadrapassel checkout configure build install ok
2017-04-11 05:05:16.141swell-foop checkout configure build install ok
2017-04-11 05:05:31.100tali checkout ok
2017-04-11 05:05:32.782meta-gnome-games ok
2017-04-11 05:05:32.782accerciser checkout configure build install ok
2017-04-11 05:05:43.005dconf-editor checkout configure build install ok
2017-04-11 05:05:53.790devhelp checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 05:06:20.958evolution checkout configure build install ok
2017-04-11 05:07:32.838ghex checkout ok
2017-04-11 05:07:34.652libgit2 checkout ok
2017-04-11 05:07:34.660libgit2-glib checkout ok
2017-04-11 05:07:36.411gitg checkout configure build failed (help)
2017-04-11 05:08:18.965gnome-code-assistance checkout configure build install ok
2017-04-11 05:08:36.438gnome-builder checkout configure build install ok
2017-04-11 05:13:42.688gnome-devel-docs checkout ok
2017-04-11 05:13:45.174gnome-nettool checkout configure build install ok
2017-04-11 05:14:11.259gnome-sound-recorder checkout ok
2017-04-11 05:14:13.201gnome-todo checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 05:15:47.034gnome-tweak-tool checkout configure build install ok
2017-04-11 05:15:55.090nautilus-sendto checkout configure build install ok
2017-04-11 05:16:11.122polari checkout configure build install ok
2017-04-11 05:16:44.911meta-gnome-apps-tested ok
2017-04-11 05:16:44.911gdl checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 05:17:11.404libgda-5.2 checkout configure build failed (help)
2017-04-11 05:18:29.010anjuta checkout ok
2017-04-11 05:18:31.755brasero checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 05:19:52.040d-feet checkout configure build install ok
2017-04-11 05:20:00.606easytag checkout ok
2017-04-11 05:20:03.160evolution-ews checkout configure build install ok
2017-04-11 05:20:19.321gtk+-2 checkout ok
2017-04-11 05:20:35.212libgnome-keyring checkout ok
2017-04-11 05:20:37.217gimp checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 05:22:48.876gnome-chat checkout ok
2017-04-11 05:22:50.473gnome-packagekit checkout configure failed (help)
2017-04-11 05:22:53.505gnome-system-log checkout configure build install ok
2017-04-11 05:23:13.487gucharmap checkout ok
2017-04-11 05:23:17.722gtef checkout configure build failed (help)
2017-04-11 05:23:43.521latexila checkout configure failed (help)
2017-04-11 05:24:03.951libsigcplusplus checkout ok
2017-04-11 05:24:05.992glibmm checkout ok
2017-04-11 05:24:08.979gdlmm checkout ok
2017-04-11 05:24:10.489gtksourceviewmm checkout configure failed (help)
2017-04-11 05:24:24.574nemiver checkout ok
2017-04-11 05:24:26.761valadoc checkout configure build install ok
2017-04-11 05:25:15.644gconf checkout ok
2017-04-11 05:25:18.498aisleriot checkout ok
2017-04-11 05:25:20.833alacarte checkout ok
2017-04-11 05:25:22.407dia checkout ok
2017-04-11 05:25:24.768geary checkout configure build install ok
2017-04-11 05:26:01.126gnome-news checkout configure build install ok
2017-04-11 05:26:10.011goffice checkout ok
2017-04-11 05:26:12.374pygobject-python2 checkout configure build failed (help)
2017-04-11 05:26:36.435gnumeric checkout configure build install ok
2017-04-11 05:28:19.927gthumb checkout ok
2017-04-11 05:28:23.464rhythmbox checkout configure build install failed (help)
2017-04-11 05:30:11.202finish

The following modules failed to build

glib, gobject-introspection, atk, pango, gdk-pixbuf, gtk+-3, libcroco, librsvg, dconf, accountsservice, upower, gdm, gcab, libsoup, colord, colord-gtk, gnome-desktop, vte, cogl, geoclue, WebKit, telepathy-glib, geocode-glib, gmime3, totem-pl-parser, clutter-gst, cheese, gcr, uhttpmock, gjs, mutter, telepathy-logger, gnome-shell, gupnp, gupnp-dlna, libmediaart, tracker, rygel, telepathy-mission-control, glade, libpeas, eog, nautilus, evince, gtksourceview-3, gspell, gedit, gsound, valgrind, gnome-software, totem, devhelp, gitg, gnome-todo, gdl, libgda-5.2, brasero, gimp, gnome-packagekit, gtef, latexila, gtksourceviewmm, pygobject-python2, rhythmbox