JHBuild Results

Platform

Build Hostspfb.temp.csie.org
ArchitectureFreeBSD 11.0-RELEASE-p8 (amd64)
SystemFreeBSD 11.0-RELEASE-p10
Module Set['gnome-world', 'gnome-apps-3.26']
Start Time2017-06-21 03:00:27.005

Summary

Time Module Phases Status
2017-06-21 03:00:27.005gnome-common checkout ok
2017-06-21 03:00:30.142yelp-xsl checkout ok
2017-06-21 03:00:32.548yelp-tools checkout ok
2017-06-21 03:00:34.243jhbuild checkout configure build install ok
2017-06-21 03:00:59.007hicolor-icon-theme checkout ok
2017-06-21 03:00:59.050gtk-doc checkout configure build install ok
2017-06-21 03:01:24.670glib checkout configure build failed (help)
2017-06-21 03:04:56.507gobject-introspection checkout ok
2017-06-21 03:05:05.245meson checkout build install ok
2017-06-21 03:05:23.304atk checkout configure build install failed (help)
2017-06-21 03:05:51.687harfbuzz checkout ok
2017-06-21 03:06:00.151pango checkout configure build install failed (help)
2017-06-21 03:06:42.024gdk-pixbuf checkout configure build install ok
2017-06-21 03:07:59.523at-spi2-core checkout configure build install ok
2017-06-21 03:08:42.802at-spi2-atk checkout configure build install ok
2017-06-21 03:09:06.280gtk+-3 checkout configure build failed (help)
2017-06-21 03:18:08.796libcroco checkout configure build install ok
2017-06-21 03:19:00.687vala checkout ok
2017-06-21 03:19:23.867librsvg checkout configure build install ok
2017-06-21 03:20:45.665adwaita-icon-theme checkout configure build install ok
2017-06-21 03:23:41.036dconf checkout ok
2017-06-21 03:23:44.880accountsservice checkout configure failed (help)
2017-06-21 03:24:22.372upower checkout ok
2017-06-21 03:24:25.945gdm checkout configure failed (help)
2017-06-21 03:25:01.445gnome-backgrounds checkout ok
2017-06-21 03:25:04.854gcab checkout ok
2017-06-21 03:25:07.515json-glib checkout configure build install failed (help)
2017-06-21 03:25:22.632m4-common checkout ok
2017-06-21 03:25:25.051gsettings-desktop-schemas checkout ok
2017-06-21 03:25:29.178glib-networking checkout ok
2017-06-21 03:25:33.075libsoup checkout ok
2017-06-21 03:25:39.496appstream-glib checkout configure build install ok
2017-06-21 03:26:07.172colord checkout ok
2017-06-21 03:26:13.044colord-gtk checkout ok
2017-06-21 03:26:17.097gnome-desktop checkout configure build install ok
2017-06-21 03:27:06.935pcre2 checkout ok
2017-06-21 03:27:06.959vte checkout configure build failed (help)
2017-06-21 03:28:02.652gnome-color-manager checkout configure build install ok
2017-06-21 03:28:52.893gstreamer checkout configure build install ok
2017-06-21 03:32:12.061gst-plugins-base checkout configure build install failed (help)
2017-06-21 03:33:27.591cogl checkout configure build install ok
2017-06-21 03:35:04.160clutter checkout configure build failed (help)
2017-06-21 03:39:57.013clutter-gtk checkout configure build install ok
2017-06-21 03:40:38.054geoclue checkout ok
2017-06-21 03:40:41.269libnotify checkout ok
2017-06-21 03:40:43.685libsecret checkout ok
2017-06-21 03:40:46.538graphene checkout configure build install failed (help)
2017-06-21 03:41:01.283gst-plugins-bad checkout configure failed (help)
2017-06-21 03:41:27.950gst-plugins-good checkout configure failed (help)
2017-06-21 03:41:48.035WebKit checkout configure build failed (help)
2017-06-21 03:43:32.675librest checkout ok
2017-06-21 03:43:35.777telepathy-glib checkout configure build failed (help)
2017-06-21 03:46:56.292gnome-online-accounts checkout ok
2017-06-21 03:47:04.679geocode-glib checkout configure build failed (help)
2017-06-21 03:47:40.997libgweather checkout ok
2017-06-21 03:47:45.587PackageKit checkout ok
2017-06-21 03:47:55.842ibus checkout ok
2017-06-21 03:47:55.865gnome-settings-daemon checkout configure build install ok
2017-06-21 03:49:22.026libgtop checkout ok
2017-06-21 03:49:29.673sound-theme-freedesktop checkout ok
2017-06-21 03:49:29.690gmime3 checkout configure build install ok
2017-06-21 03:50:08.366totem-pl-parser checkout configure build install failed (help)
2017-06-21 03:50:34.287grilo checkout ok
2017-06-21 03:50:38.470clutter-gst checkout configure build install ok
2017-06-21 03:51:18.104gnome-video-effects checkout configure build install ok
2017-06-21 03:51:27.676cheese checkout configure build install ok
2017-06-21 03:52:29.555libpinyin checkout ok
2017-06-21 03:52:29.601ibus-libpinyin checkout ok
2017-06-21 03:52:29.660ibus-anthy checkout ok
2017-06-21 03:52:29.681ibus-hangul checkout ok
2017-06-21 03:52:29.698libgnomekbd checkout ok
2017-06-21 03:52:33.617gnome-control-center checkout configure build install ok
2017-06-21 03:54:31.041gnome-getting-started-docs checkout ok
2017-06-21 03:54:33.449gcr checkout ok
2017-06-21 03:54:35.500gnome-keyring checkout ok
2017-06-21 03:54:37.760gnome-session checkout configure build install ok
2017-06-21 03:55:05.363uhttpmock checkout configure build failed (help)
2017-06-21 03:55:35.024libgdata checkout ok
2017-06-21 03:55:38.097evolution-data-server checkout configure build failed (help)
2017-06-21 03:56:41.209gjs checkout configure build failed (help)
2017-06-21 03:57:11.510libxkbcommon checkout ok
2017-06-21 03:57:11.534zenity checkout ok
2017-06-21 03:57:13.826mutter checkout configure build install ok
2017-06-21 04:00:21.531telepathy-logger checkout configure build failed (help)
2017-06-21 04:01:03.287gnome-shell checkout configure build failed (help)
2017-06-21 04:03:17.108gnome-menus checkout ok
2017-06-21 04:03:20.236gnome-shell-extensions checkout ok
2017-06-21 04:03:28.597cantarell-fonts checkout configure build install ok
2017-06-21 04:03:40.549gnome-themes-standard checkout configure build install ok
2017-06-21 04:05:37.240gnome-user-docs checkout ok
2017-06-21 04:05:47.228gvfs checkout ok
2017-06-21 04:05:57.762mousetweaks checkout ok
2017-06-21 04:06:00.861py3cairo checkout ok
2017-06-21 04:06:00.925pygobject checkout ok
2017-06-21 04:06:07.561pyatspi2 checkout configure build install ok
2017-06-21 04:06:23.675orca checkout configure build install ok
2017-06-21 04:07:26.590gssdp checkout ok
2017-06-21 04:07:31.251gupnp checkout configure build install ok
2017-06-21 04:08:06.859gupnp-av checkout configure build install ok
2017-06-21 04:08:31.938gupnp-dlna checkout configure build install ok
2017-06-21 04:09:11.604libgee checkout ok
2017-06-21 04:09:15.248libgrss checkout ok
2017-06-21 04:09:18.127libmediaart checkout configure build install ok
2017-06-21 04:09:43.877libgsf checkout ok
2017-06-21 04:09:47.363tracker checkout configure build install ok
2017-06-21 04:12:50.937rygel checkout configure build failed (help)
2017-06-21 04:14:54.447telepathy-mission-control checkout configure build install ok
2017-06-21 04:15:46.736vino checkout ok
2017-06-21 04:15:50.523meta-gnome-core-shell ok
2017-06-21 04:15:50.524baobab checkout configure build install ok
2017-06-21 04:16:39.887glade checkout configure build install ok
2017-06-21 04:18:49.654libpeas checkout ok
2017-06-21 04:18:54.997eog checkout configure build install ok
2017-06-21 04:20:59.239libhttpseverywhere checkout configure build install ok
2017-06-21 04:21:10.438epiphany checkout configure build install ok
2017-06-21 04:22:12.504gnome-autoar checkout ok
2017-06-21 04:22:17.562nautilus checkout configure build install ok
2017-06-21 04:23:14.749libgxps checkout ok
2017-06-21 04:23:19.015evince checkout configure build install ok
2017-06-21 04:27:46.751file-roller checkout ok
2017-06-21 04:27:56.129gtksourceview-3 checkout configure build failed (help)
2017-06-21 04:28:53.222gspell checkout ok
2017-06-21 04:28:59.219gedit checkout ok
2017-06-21 04:29:08.796gnome-calculator checkout configure build install ok
2017-06-21 04:30:14.087gnome-calendar checkout configure build failed (help)
2017-06-21 04:31:12.380gnome-characters checkout configure build install ok
2017-06-21 04:31:54.642gsound checkout ok
2017-06-21 04:31:56.784gnome-clocks checkout configure build install ok
2017-06-21 04:32:14.430folks checkout ok
2017-06-21 04:32:17.158libchamplain checkout ok
2017-06-21 04:32:21.008gnome-contacts checkout configure build install ok
2017-06-21 04:33:04.905libgfbgraph checkout ok
2017-06-21 04:33:07.239libzapojit checkout ok
2017-06-21 04:33:09.555gnome-online-miners checkout configure build install ok
2017-06-21 04:33:48.019libgepub checkout configure build install ok
2017-06-21 04:33:59.048gnome-documents checkout configure build install ok
2017-06-21 04:34:53.658gnome-font-viewer checkout configure build install ok
2017-06-21 04:35:02.386gnome-maps checkout configure build install ok
2017-06-21 04:35:47.482gom checkout configure build install ok
2017-06-21 04:36:13.432grilo-plugins checkout ok
2017-06-21 04:36:17.914gnome-music checkout configure build install ok
2017-06-21 04:36:53.990babl checkout ok
2017-06-21 04:36:56.571gegl checkout configure build install ok
2017-06-21 04:39:18.605gnome-photos checkout configure build install ok
2017-06-21 04:41:06.381gnome-screenshot checkout configure build install ok
2017-06-21 04:41:18.902gnome-software checkout configure build install ok
2017-06-21 04:42:18.367libwnck checkout configure build failed (help)
2017-06-21 04:42:49.728mm-common checkout ok
2017-06-21 04:42:51.849libsigcplusplus-2.0 checkout ok
2017-06-21 04:42:54.086cairomm-1.0 checkout ok
2017-06-21 04:42:54.164glibmm-2.4 checkout ok
2017-06-21 04:43:16.097pangomm-1.4 checkout ok
2017-06-21 04:43:18.587atkmm-1.6 checkout ok
2017-06-21 04:43:21.693gtkmm-3 checkout ok
2017-06-21 04:43:25.705gnome-system-monitor checkout configure build install ok
2017-06-21 04:44:27.648gnome-terminal checkout configure build install ok
2017-06-21 04:45:43.221gnome-todo checkout configure build failed (help)
2017-06-21 04:47:31.079gnome-weather checkout configure build install ok
2017-06-21 04:47:51.731sushi checkout configure build install ok
2017-06-21 04:48:26.641totem checkout configure build install ok
2017-06-21 04:50:03.025yelp checkout configure build install ok
2017-06-21 04:50:50.350meta-gnome-core-utilities ok
2017-06-21 04:50:50.350meta-gnome-core ok
2017-06-21 04:50:50.350gnome-dictionary checkout configure build install ok
2017-06-21 04:51:23.121seahorse checkout ok
2017-06-21 04:51:27.798meta-gnome-core-incubator ok
2017-06-21 04:51:27.798five-or-more checkout configure build install ok
2017-06-21 04:51:59.000four-in-a-row checkout configure build install ok
2017-06-21 04:52:35.981gnome-chess checkout configure build install ok
2017-06-21 04:53:17.299libgnome-games-support checkout ok
2017-06-21 04:53:20.388gnome-klotski checkout configure build install ok
2017-06-21 04:53:41.803gnome-mahjongg checkout configure build install ok
2017-06-21 04:54:13.577gnome-mines checkout configure build install ok
2017-06-21 04:54:56.374gnome-nibbles checkout configure build install ok
2017-06-21 04:55:53.742gnome-robots checkout configure build install ok
2017-06-21 04:56:23.762qqwing checkout ok
2017-06-21 04:56:23.777gnome-sudoku checkout configure build install ok
2017-06-21 04:57:05.662gnome-taquin checkout configure build install ok
2017-06-21 04:57:17.054gnome-tetravex checkout configure build install ok
2017-06-21 04:57:29.026hitori checkout configure build install ok
2017-06-21 04:57:53.838iagno checkout configure build install ok
2017-06-21 04:58:07.806lightsoff checkout configure build install ok
2017-06-21 04:58:20.227quadrapassel checkout configure build install ok
2017-06-21 04:58:32.947swell-foop checkout configure build install ok
2017-06-21 04:58:47.597tali checkout configure build install ok
2017-06-21 04:58:59.705meta-gnome-games ok
2017-06-21 04:58:59.706accerciser checkout configure build install ok
2017-06-21 04:59:13.569dconf-editor checkout configure build install ok
2017-06-21 04:59:25.959devhelp checkout configure build install ok
2017-06-21 05:00:01.855evolution checkout configure failed (help)
2017-06-21 05:00:21.622ghex checkout ok
2017-06-21 05:00:23.659libgit2 checkout ok
2017-06-21 05:00:23.667libgit2-glib checkout ok
2017-06-21 05:00:25.677gitg checkout configure build failed (help)
2017-06-21 05:01:05.706gnome-code-assistance checkout ok
2017-06-21 05:01:08.312jsonrpc-glib checkout configure build install ok
2017-06-21 05:01:13.730libdazzle checkout configure build install ok
2017-06-21 05:01:37.353template-glib checkout configure build install ok
2017-06-21 05:01:43.950gnome-builder checkout configure build failed (help)
2017-06-21 05:02:55.769gnome-devel-docs checkout ok
2017-06-21 05:02:58.266gnome-nettool checkout configure build install ok
2017-06-21 05:03:27.414gnome-sound-recorder checkout configure failed (help)
2017-06-21 05:03:41.339gnome-tweak-tool checkout configure build install ok
2017-06-21 05:03:47.083nautilus-sendto checkout configure build install ok
2017-06-21 05:04:03.877polari checkout configure build install ok
2017-06-21 05:04:16.951recipes checkout configure build install ok
2017-06-21 05:04:43.259meta-gnome-apps-tested ok
2017-06-21 05:04:43.260gdl checkout configure build install ok
2017-06-21 05:05:10.968libgda-5.2 checkout configure build failed (help)
2017-06-21 05:07:37.935anjuta checkout configure build install ok
2017-06-21 05:10:37.250brasero checkout configure build install ok
2017-06-21 05:11:46.333d-feet checkout ok
2017-06-21 05:11:48.129easytag checkout configure failed (help)
2017-06-21 05:12:03.526evolution-ews checkout configure failed (help)
2017-06-21 05:12:17.578gtk+-2 checkout configure build failed (help)
2017-06-21 05:15:07.573libgnome-keyring checkout ok
2017-06-21 05:15:09.431gimp checkout configure build failed (help)
2017-06-21 05:16:54.061gnome-chat checkout ok
2017-06-21 05:16:55.820gnome-packagekit checkout configure build install ok
2017-06-21 05:17:19.385gnome-system-log checkout ok
2017-06-21 05:17:21.266gucharmap checkout ok
2017-06-21 05:17:24.020tepl checkout configure build install ok
2017-06-21 05:18:06.930latexila checkout configure build failed (help)
2017-06-21 05:18:41.198libsigcplusplus checkout ok
2017-06-21 05:18:43.388glibmm checkout configure build install ok
2017-06-21 05:20:48.859gdlmm checkout configure build install ok
2017-06-21 05:21:18.115gtksourceviewmm checkout configure failed (help)
2017-06-21 05:21:32.187nemiver checkout configure build install ok
2017-06-21 05:23:49.839valadoc checkout configure build install ok
2017-06-21 05:24:16.332gconf checkout ok
2017-06-21 05:24:18.442aisleriot checkout configure build install ok
2017-06-21 05:25:03.239alacarte checkout ok
2017-06-21 05:25:04.901dia checkout ok
2017-06-21 05:25:07.330geary checkout ok
2017-06-21 05:25:10.050gnome-news checkout configure build install ok
2017-06-21 05:25:19.323goffice checkout configure build install ok
2017-06-21 05:26:31.096py2cairo checkout ok
2017-06-21 05:26:33.114pygobject-python2 checkout ok
2017-06-21 05:26:35.729gnumeric checkout configure build install ok
2017-06-21 05:29:39.701gthumb checkout configure build install ok
2017-06-21 05:31:52.477rhythmbox checkout configure build failed (help)
2017-06-21 05:32:42.100finish

The following modules failed to build

glib, atk, pango, gtk+-3, accountsservice, gdm, json-glib, vte, gst-plugins-base, clutter, graphene, gst-plugins-bad, gst-plugins-good, WebKit, telepathy-glib, geocode-glib, totem-pl-parser, uhttpmock, evolution-data-server, gjs, telepathy-logger, gnome-shell, rygel, gtksourceview-3, gnome-calendar, libwnck, gnome-todo, evolution, gitg, gnome-builder, gnome-sound-recorder, libgda-5.2, easytag, evolution-ews, gtk+-2, gimp, latexila, gtksourceviewmm, rhythmbox